Advokat

Josefine
Palangi
Sjöstrand

Jag ägnar mig först och främst åt att processa i domstol inom alla de områden advokatfirman Sjöstrand arbetar med.

försvarsadvokat

Misstänkt för brott

När du är misstänkt för brott har du oftast rätt till en offentlig försvarare

Målsägandebiträde

Utsatt för brott

När du drabbats av brott som kan ge fängelse för den som begått brottet kan du få ett målsägandebiträde.

tvistemål

Oenighet

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. De vanligaste tvisterna är pengar, konsumenttvist och tvist inom familj.

Arbetsområden

Advokatfirman Sjöstrand

Vi på Advokatfirman Sjöstrand åtar oss många olika typer av ärenden, dock bara inom områden där vi har lång erfarenhet och adekvat kompetens.

Du kan känna dig trygg med oss redan vid första kontakten, eftersom vi alltid behandlar det du berättar med tystnadsplikt.

Vid vårt första möte upplyser vi dig alltid om hur ditt ärende kan finansieras, läs mer arvode.

Somliga gånger finansieras ditt ärende av staten och ibland kan ditt försäkringsbolag ersätta en del av dina kostnader och vissa ärenden måste du betala själv.

Åtaganden av ärenden

Läs mer om vilka ärenden 
jag processar i.

Medlem i Sveriges

Advokatsamfund

Advokater arbetar inom många olika områden, men uppdraget är gemensamt: att lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens intressen. Endast den som har blivit antagen av Advokatsamfundet får kalla sig advokat. Titeln är en kvalitetsstämpel.
Advokatkårens kärnvärden är: oberoende, tystnadsplikt, frihet från intressekonflikter, klientlojalitet.

Advokatsamfundet har till uppgift att granska så att advokater följer dess etiska ramar och kan vidta olika disciplinåtgärder mot advokater som inte gör detta, exempelvis frånta dem advokattiteln eller ge dem en skriftlig erinran.
Kvalitetsstämpel
För att bli ledamot i Advokatsamfundet måste man tagit tidigare juris kandidatexamen eller nuvarande juristexamen och därefter ha arbetat som jurist i tre år. Utöver yrkeslivserfarenhet och examen måste man även gå kurser, samt klara advokatexamen.
Advokat
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Se närmare: https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamn...
Konsumenttvistnämnd
Kontakta oss

Hör gärna av dig

Passar ditt ärende oss så är du varmt välkommen att höra av dig.

Vi tar endast emot bokade besök.

Press & Media

Ni är varmt välkomna att maila oss:

info@sjostrandlaw.se

Advokatfirman
Sjöstrand

Kungsbacka
Rydetvägen 93 
439 35 Onsala

Göteborg
Sven Hultins gata 9C
41258 GÖTEBORG

Tel: 0300-206 23
Fax: 031-745 94 30

Mail: info@sjostrandlaw.se

Vi finns även på