Finansiering

Arvode

Vad kostar det att anlita en advokat ?

Arvodet ska vara skäligt enligt advokatsamfundets riktlinjer. Det betyder att vi inte kan ta hur mycket betalt som helst för ett uppdrag. Vi är anslutna till ett samfund som innebär att vi tar rimlig och rättvis betalning.

 Juridisk hjälp kan man få från många företag, men vi advokater är bundna att ge dig ett schysst pris.

Skäligheten avgörs med hänsyn till följande faktorer;

  • Uppdragets art, (Vilken typ av ärende)
  • Storlek (Vilken omfattning ärendet har)
  • Tidsåtgång (Hur mycket tid ärendet tar i anspråk)
  • Svårighetsgrad (Hur komplicerad är ärendet)
  • Tidspress (Vilken tidsram) Uppnått resultat.

Advokatfirman Sjöstrand följer riktlinjerna från advokatsamfundet och vår ersättning är i enlighet med god advokatsed. Vi ser över våra priser årligen.

Till exempel står staten för kostnaderna om advokaten är förordnad som offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare Vid de flesta tvister täcker rättsskyddet normalt 75-80% som ingår i din hemförsäkring. Du betalar 20-25%! I vissa fall du i en tvist inte kan använda ditt rättsskydd kan du få hjälp från staten, genom rättshjälp. Vi ordnar en betalningslösning som passar dig.

Kontakta oss

Hör gärna av dig

Passar ditt ärende oss så är du varmt välkommen att höra av dig.

Press & Media

Ni är varmt välkomna att maila oss:

info@sjostrandlaw.se

Advokatfirman
Sjöstrand

Kungsbacka
Östergatan 11
434 30 Kungsbacka


Tel: 0300-206 23
Fax: 031-745 94 30

Mail: info@sjostrandlaw.se

Vi finns även på