Om Oss

Advokat

Josefine
Sjöstrand

Jag ägnar mig först och främst åt att processa i domstol inom alla de områden advokatfirman Sjöstrand arbetar med. Jag har alltså lång erfarenhet av att företräda klienter i domstolen och har vid flera tillfällen lyckats få upp ärenden i högsta instans.

De verksamhetsområden jag arbetar med är främst brottmål, familjerätt,  köprätt, hästjuridik, hyresrätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU LVM LPT LRV). Jag åtar mig gärna uppdrag i alla typer av tvistemål.

Etablerades 2015

Advokatfirman 
Sjöstrand

2015 var ett dramatiskt år.  Advokatfirman Sjöstrand etablerades 2015 mitt under den värsta flyktingkrisen Europa hade sett på många år. 
Vi som många andra humanjuridiska byråer hjälpte många människor som sökte en trygghet här i landet, Europa och i övriga världen. 

Vi har främst specialiserat oss på tvistemål och brottmål. Det gör vi även idag. När vi öppnade dörrarna för mottagande av nya ärende var det i en liten lokal i Kungsbacka på Östergatan 18. Vi växte till oss rätt så snabbt och hittade en större och lämpligare lokal på Östergatan 11 där vi finns än idag. 

Den lilla byrån med stora juridiska muskler har fått tillfälle att vara del av ett prejudikat i Högsta domstolen – NJA 2018 s. 866 Högsta domstolen. Det är på denna nivån byrån sätter sina mål och kommer fortsätta att förändra och kämpa för juridiken.

Vi på Advokatfirman Sjöstrand åtar oss många olika typer av ärenden, dock bara inom områden där vi har lång erfarenhet och adekvat kompetens.

Du kan känna dig trygg med oss redan vid första kontakten, eftersom vi alltid behandlar det du berättar med tystnadsplikt.

 

Vid vårt första möte upplyser vi dig alltid om hur ditt ärende kan finansieras, läs mer arvode.

Somliga gånger finansieras ditt ärende av staten och ibland kan ditt försäkringsbolag ersätta en del av dina kostnader och vissa ärenden måste du betala själv..

 

Kontakta oss

Hör gärna av dig

Passar ditt ärende oss så är du varmt välkommen att höra av dig.

Press & Media

Ni är varmt välkomna att maila oss:

info@sjostrandlaw.se

Advokatfirman
Sjöstrand

Kungsbacka
Östergatan 11
434 30 Kungsbacka


Tel: 0300-206 23
Fax: 031-745 94 30

Mail: info@sjostrandlaw.se

Vi finns även på